ZGO Opole - borm.pl

Skip to main content
To help personalize content, tailor and measure ads, and provide a safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to allow our collection of information. The details can be found under the following link: Privacy policy.
Temat: STACJA TLENOWEJ STABILIZACJI ODPADÓW w Opolu
Lokalizacja: Opole / Zakład Komunalny w Opolu
Pow.zabudowy [m2]: 3 420
Pow.użytkowa [m2]: 5 080
Kubatura [m3]: 37 700
Zakres opracowania: koncepcja / projekt budowlany / projekty wykonawcze / nadzór autorski
Faza realizacji: realizacja inwestycji
Zakończono: w trakcie realizacji
Inwestor: remondislogo REMONDIS Sp. z o.o.
Opis:

Budowa stacji biologicznego przetwarzania odpadów przy składowisku odpadów komunalnych na terenie Zakładu Komunalnego w Opolu. Pełny zakres dokumentacji projektowej, w zakresie wszystkich branż, wraz z prowadzeniem procedur uzyskania decyzji administracyjnych.

Instalacja została zaprojektowana do przetwarzania 60 000 Mg/rok frakcji podsitowej odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów zielonych.

 

  Całość założenia została zaprojektowana w terenie sąsiadującym ze składowiskiem odpadów na terenie Zakładu Komunalnego. Proces stabilizacji odpadów jest prowadzony w sposób zamknięty - hermetyzowane, a powietrze procesowe zagospodarowane. Projekt obejmował również planowanie i rozwiązanie gospodarowania wodami procesowymi z uwzględnieniem specyfiki działki inwestycyjnej i wykorzystaniem wód technologicznych istniejącego składowiska, co wpływa na ogólną poprawę warunków ochrony środowiska.
Obiekty: instalacja biologicznej stabilizacji odpadów, place manewrowe, urządzenia ochrony środowiska i technologiczne
  • 01
  • 01
  • 01
  • 01